Şirketin yeniden yapılandırılması

Yenileme

Bir şirketin, halihazırda meydana gelmiş olan bir ekonomik krizin bir dizi önlemle giderilmeye çalışılması durumunda yeniden yapılandırıldığı söylenir. Şirketinizi yeniden düzenlemenize yardımcı oluyoruz. Ücretsiz, yükümlülük gerektirmeyen bir danışma için bugün bize ulaşın! Uygun destek önlemleri alınmadığı takdirde şirketinizin varlığı tehdit altındaysa, şirketin yeniden yapılandırılması her zaman gereklidir. Dolayısıyla söz konusu şirket, yeniden yapılandırma tedbirleri olmaksızın iflas etmiş ve/veya aşırı borçlanmış ve/veya işletmenin sürekliliğine ilişkin olumlu bir öngörüden yoksundur. Yeniden yapılandırma tedbirleri, şirketin iflasın ve/veya aşırı borçlanmanın üstesinden gelmesine yardımcı olmayı ve eğer durum böyle değilse, olumlu bir işletmenin devamlılığı öngörüsünü yeniden tesis etmeyi amaçlamaktadır. Yeniden yapılanma, şirketin varlığını güvence altına almak ve iflastan kaçınmak için yeterli kar elde etmesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri içerir.

1. ödeme gücünün belirlenmesi

Öncelikle, şirketinizin hala ödeme gücüne sahip olup olmadığı ve yeniden yapılanmanın ne ölçüde mantıklı ve mümkün olduğu belirlenmelidir.

3. Likidite planının hazırlanması

Şirketinizin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ödeme gücüne sahip olması gerekir. Bu amaçla, kısa vadede sermaye artırmak için her türlü fırsatı değerlendiriyoruz. Bu, ödenmemiş borçların tahsil edilmesini, alacaklılarınızla borç iptali veya borçların ertelenmesi konusunda görüşmeleri, öz sermaye oluşturma veya borç sermayesi elde etme seçeneklerini ve benzerlerini içerir.

2. şi̇rket anali̇zi̇

Ardından şirketin mevcut durumuna ilişkin ayrıntılı bir analiz hazırlıyoruz. Bunu yapmak için, şirketinizin mevcut mali durumuna ilişkin kapsamlı bir genel bakış elde etmek üzere kontrol ve mali muhasebeden sağladığınız tüm rakamları kullanıyoruz. Bu şekilde, krizin nedenlerini tespit etmek istiyoruz ki daha sonra bu nedenlere çare bulabilelim.

4. yeniden yapılandırma

Son olarak, şirketiniz finansal darboğazları aşacak ve krizin tekrarlanmasını önleyecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Bu, maliyetleri azaltmaya, satışları artırmaya, üretkenliği artırmaya ve organizasyon ve kontrolü geliştirmeye yönelik tedbirleri içerir.

1. ödeme gücünün belirlenmesi

Öncelikle, şirketinizin hala ödeme gücüne sahip olup olmadığı ve yeniden yapılanmanın ne ölçüde mantıklı ve mümkün olduğu belirlenmelidir.

2. şi̇rket anali̇zi̇

Ardından şirketin mevcut durumuna ilişkin ayrıntılı bir analiz hazırlıyoruz. Bunu yapmak için, şirketinizin mevcut mali durumuna ilişkin kapsamlı bir genel bakış elde etmek üzere kontrol ve mali muhasebeden sağladığınız tüm rakamları kullanıyoruz. Bu şekilde, krizin nedenlerini tespit etmek istiyoruz ki daha sonra bu nedenlere çare bulabilelim.

3. Likidite planının hazırlanması

Şirketinizin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ödeme gücünü koruması gerekir. Bu amaçla, kısa vadede sermaye artırmak için her türlü fırsatı değerlendiriyoruz. Örneğin, ödenmemiş borçların tahsili, alacaklılarınızla borç iptali veya borçların ertelenmesine ilişkin müzakereler, öz sermaye oluşturma veya borç sermayesi elde etme seçenekleri ve benzerleri buna dahildir.

4. yeniden yapılandırma

Son olarak, şirketiniz finansal darboğazları aşacak ve krizin tekrarlanmasını önleyecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Bu, maliyetleri azaltmaya, satışları artırmaya, üretkenliği artırmaya ve organizasyon ve kontrolü geliştirmeye yönelik tedbirleri içerir.

Hala sorularınız var mı?

O zaman bizi Tel. 030 / 40363891 veya info@schuldenfreiberlin.de adresine e-posta yazabilirsiniz.